Przewozy dużej wagi

Przewozy dużej wagi

O wyborze sposobu transportu maszyn budowlanych decydują przede wszystkim rozmiary i ciężar danego urządzenia. Maszyny budowlane wyposażone w ogumione koła mogą przemieszczać się między placami budowy w zasadzie samodzielnie, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych w prawie oraz ich możliwości technicznych. Na większe odległości samodzielnie przemieszczać się mogą jedynie maszyny z podwodziem samochodowym lub specjalnym podwoziem kołowym, […]

Continue Reading